iranros.com-foxy-ROS2

نصب ROS2 Foxy بر روی ubuntu در این بخش برای شما توسط تیم ایران ROS ارائه خواهد شد. در این آموزش برای نصب ROS2 بر روی اوبونتو کارهای زیر انجام خواهد شد:

سیستم مورد نیاز برای نصب ROS2
افزودن مخزن ROS 2 apt 
دانلود ROS 2
نصب و راه اندازی rosdep
نصب وابستگی ها و نصب کتابخانه های معروف نظیر python3

راهنمای نصب به زودی بارگذاری خواهد شد.