اکتبر 9, 2019

مقدمه‌ای بر RVIZ نمایشگر سه‌بعدی

RVIZ (ROS visualization) یک نمایشگر سه بعدی برای نمایش دیتاهای سنسورها و وضعیت قرارگیری ربات با توجه به اطلاعات  ROS است. به کمک Rviz شما می توانید مدل ربات واقعی خود را ایجاد نمایید و وضعیت آن را در نمایشگر ببینید.