فوریه 2, 2019

گام دهم: مفهوم Publisher-Subscriber در ROS به زبان python

در این آموزش با نحوه ارسال و دریافت پیام به زبان python و نوشتن نود انتشاردهنده و شنونده آشنا می‌شوید.
جولای 29, 2019
گام یازدهم

گام یازدهم: ضبط و بازپخش داده‌ها در ROS

در این آموزش با نحوه ذخیره داده‌ها در ROS و چگونگی بازپخش آنها و همچنین انتقال آن به نرم‌افزارهای دیگر نظیر MATLAB آشنا می‌شوید.
سپتامبر 19, 2019

گام دوازدهم: نوشتن یک service و client ساده (C++)

در این آموزش روش دیگری برای ارتباط بین نودها که فراخوانی سرویس (call service) نام دارد به زبان ++C معرفی می‌شود.
سپتامبر 20, 2019

گام سیزدهم: نوشتن یک service و client ساده (Python)

در این آموزش روش دیگری برای ارتباط بین نودها که فراخوانی سرویس (call service) نام دارد به زبان پایتون معرفی می‌شود.
مارس 16, 2020

نصب ROS بر روی ویندوز ۱۰