دسامبر 10, 2018

گام سوم: ایجاد بسته (package) در ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا یک بسته ایجاد نمایید. و مفاهیم مرتبط را فرا بگیرید.
سپتامبر 19, 2019

ساخت یک پکیج به صورت دستی

در بخش آموزش مقدماتی نحوه ساخت پکیج با استفاده از دستور catkin_create_pkg را یاد گرفتید. اما خوب است بدانید که امکان ساخت پکیج به صورتی دستی هم وجود دارد و کار دشواری نیست. اما بد نیست که با نحوه ساخت یک پکیج آشنا شوید.