دسامبر 3, 2019

حسگر Velodyne LIDAR

حسگر (سنسور) Velodyne LIDAR در این مقاله به صورت کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور ویژگی های اصلی، کاربرد حسگر لیدار ، فاصله کارکرد، دقت، صحت، میزان FOV در حالت افقی و عمودی، رزولوشن، نرخ بروزرسانی، ولتاژ کاری و ... به تشریح بیان می‌شود. همچنین نحوه کار با این سنسور در ROS نیز بررسی می شود.