دسامبر 7, 2018
نصب و پیکربندی محیط ROS

گام اول: نصب و پیکربندی محیط ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا سیستم عامل ROS را نصب و تنظیمات محیطی را بر روی کامپیوتر شخصی خود اعمال نماید.
مارس 16, 2020

نصب ROS بر روی ویندوز ۱۰