دسامبر 11, 2018

گام چهارم :مفهوم Node در ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا سیستم عامل ربات ROS را راه اندازی نمایید. و همچنین با مفاهیم rosrun، ros node نیز اشنا خواهید شد.