ژانویه 31, 2019

گام نهم: مفهوم Publisher-Subscriber در ROS به زبان ++C

در این آموزش با نحوه ارسال و دریافت پیام به زبان ++C و نوشتن نود انتشاردهنده و شنونده آشنا می‌شوید.