فوریه 2, 2019

گام دهم: مفهوم Publisher-Subscriber در ROS به زبان python

در این آموزش با نحوه ارسال و دریافت پیام به زبان python و نوشتن نود انتشاردهنده و شنونده آشنا می‌شوید.
سپتامبر 20, 2019

گام سیزدهم: نوشتن یک service و client ساده (Python)

در این آموزش روش دیگری برای ارتباط بین نودها که فراخوانی سرویس (call service) نام دارد به زبان پایتون معرفی می‌شود.