دسامبر 17, 2018
در ROS این امکان وجود دارد که چندین نود را همزمان اجرا نمایید. این مفهوم که همزمان چند نود را اجرا کنید در ROS تحت عنوان Launch فایل شناخته می‌شود.

گام هفتم : مفهوم launch فایل‌ها در ROS

در این آموزش نحوه اجرای چندین نود با استفاده از فایل launch را فراخواهید گرفت.