آوریل 5, 2019
اشتراک گذاری اطلاعات و فایل‌ها بین ویندوز و ماشین مجازی (VMware®Workstation 12)

اشتراک گذاری اطلاعات و فایل‌ها بین ویندوز و ماشین مجازی (VMware®Workstation 12)

اشتراک گذاری و یا انتقال فایل بین ویندوز VM (ماشین مجازی – VMware®Workstation 12) یا همان انتقال فایل بین windows و vmware و اشتراک گذاری پوشه در vmware و یا کپی کردن فایل به vmware در این بخش توسط یک ویدئوی آموزشی ارائه شده است.