اکتبر 27, 2019

ارتباط MATLAB و ROS

در این آموزش نحوه ارتباط بین MATLAB و ROS آموزش داده می‌شود. تنظیمات شبکه برای برقراری ارتباط، دریافت و انتشار تاپیک‌ها در متلب، کنترل ربات توسط سیمولینک و ... مواردی است که در این آموزش ارائه شده است.