تا به حال این سوال برایت قطعا پیش آمده است که منظور از توزیع‌های ROS چیست؟ و چگونه می‌توانید به تمام پکیج‌های موجود برای ROS دسترسی داشته باشید؟ آیا تا به حال نیاز داشته‌اید تا نمودار دیتاهای سنسورها و یا هر دیتای دیگر را در ROS نمایش دهید؟ اینکه چگونه دیتاهای خام سنسورها و سایر اطلاعات مربوط به ربات را با ابزارهای کاربردی موجود در کنار ROS توسط RVIZ نمایش دهید و یا در شبیه‌سازی یک ربات واقعی را توسط Gazebo مدل نمایید. در این بخش به آنها پرداخته می‌شود.

فرهنگ اصطلاحات

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Massage
پیام : نوع داده‌ای که نودها به عنوان یک تاپیک انتشار می‌دهند یا دریافت می‌کنند.

Master
مستر : هسته مرکزی رآس را مستر می‌گویند که در واقع کمک می‌کند تا نودها یکدیگر را پیدا کنند.

Node
نود : برنامه‌های اجراپذیر در رآس که می‌توانند به طور همزمان اجرا شوند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

package
بسته: برنامه‌هایی که در ROS نوشته می‌شوند به صورت بسته (package) تنظیم شده‌اند.

Topic
تاپیک : نودها می‌توانند پیام‌ها را تحت عنوان تاپیک های مختلف انتشار بدهند و همچنین به تاپیکهای منتشر شده از نودهای دیگر اصطلاحا گوش بدهند.