[searchandfilter id=”690″]

امروزه اکثر محققان و پژوهشگران به اهمیت استفاده از ROS پی برده‌اند. سرعت استفاده از این سیستم عامل ربات به شدت در سال‌های اخیر افزایش یافته است به همین جهت مقالات، کتب و دوره‌های آموزشی بسیار زیاد و متنوعی برای یادگیری ROS وجود دارد. تیم ایران رآسگزیده‌ای از این موارد را ارائه‌می‌کند تا محقق را با چالش و موراد نا مناسب روبرو نگرداند.