دسامبر 11, 2018

گام چهارم :مفهوم Node در ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا سیستم عامل ربات ROS را راه اندازی نمایید. و همچنین با مفاهیم rosrun، ros node نیز اشنا خواهید شد.
دسامبر 15, 2018
مفهوم Topic در ROS

گام پنجم : مفهوم تاپیک در ROS

در انتهای این آموزش شما با نحوه ارتباط نودها با یکدیگر در ROS و دستوراتی نظیر rostopic و rqt_plot آشنا خواهید شد.